Психологія

Абітурієнтові, який прагне оволодіти однією з найпрестижніших професій у світі, – професією ХХІ століття, пропонуємо підготовку бакалаврів і спеціалістів за фахом “Психологія” у Дніпропетровську. Форма навчання – заочна. Навчання в Університеті “Україна” розкриє перед Вами низку переваг: – Ви зробите перші кроки у професійному спілкуванні, в науковому дослідженні і в самостійній практичній роботі; – оволодієте навичками психодіагностики, психотренінгу, психотерапії і психокорекції; – зможете проникнути в таємниці тлумачення сновидінь, символіки жестів і кольорів, почерку і характеру.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основні навчальні дисципліни за фахом, які вивчають студенти в нашому ВНЗ:

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Основи педагогічної практики
 • Диференціальна психологія
 • Інженерна психологія
 • Психологія праці
 • Патопсихологія
 • Клінічна психологія
 • Юридична психологія
 • Психологічний спецпрактикум
 • Психологія сім’ї
 • Етнопcихoлoгія
 • Практика індивідуального психологічного консультування
 • Психодіагностика
 • Проблеми спілкування і тренінг

Вища освіта в Університеті “Україна” допоможе Вам вибрати шлях самореалізації в найрізноманітніших практичних галузях:

 • у рекламі і бізнесі;
 • у політиці;
 • у виховних і правоохоронних установах;
 • у маркетингу і менеджменті;
 • у засобах масової інформації;
 • у мистецтві;
 • в освітніх закладах;
 • у науково-дослідній і викладацькій роботі;
 • у клініках і лікарнях;
 • відкривши власну справу.