Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Вибір спеціальностей у Дніпропетровській філії Університету «Україна» дає можливість відшукати ту, яка подобається, за освітнім ступенем «бакалавр».

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузі знань

Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування Код Назва
Денна форма
Заочна форма
Денна форма
Заочна форма
Денна форма
Заочна форма
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

20

10 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 12000

9000

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

20

20 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 10000

7200

072 Фінанси, банківська справа та страхування

20

20 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 10000

7200

073 Менеджмент

20

20 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 10200

7500