Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Вибір спеціальностей у Дніпропетровській філії Університету «Україна» дає можливість відшукати ту, яка подобається, за освітнім ступенем «бакалавр».

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузі знань

Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

20

10 4 р. 4 р. 8800

6500

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

20

20 4 р. 4 р. 7150

4950

072 Фінанси, банківська справа та страхування

20

20 4 р. 4 р. 7150

4950

073 Менеджмент

20

20 4 р. 4 р. 7150

5170