Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

додаток_таблиця_1_2020 таблиця_3_2020 таблиця_5_2020

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня рівня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
(назва вищого навчального закладу)
Денна, Бакалавр (із нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування
Курс
Термін
навчання
Кількість місць*
Назва
Код
Код
Назва
/може повторювати назву спеціальності/
За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Дніпровська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
071
облік і оподаткування
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
071
облік і оподаткування
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
072
фінанси, банківська справа та страхування
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
072
фінанси, банківська справа та страхування
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
073
менеджмент
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
073
менеджмент
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
20
053
психологія
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
053
психологія
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
Денна, Бакалавр (із нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування
Курс
Термін
навчання
Кількість місць*
Назва
Код
Код
Назва
/може повторювати назву спеціальності/
За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Дніпровська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
071
облік і оподаткування
ВСЬОГО:
0
20
економіка підприємства
5.03050401
071
облік і оподаткування
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
комерційна діяльність
5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність
5.03051001
маркетингова діяльність
5.03050701
прикладна статистика
5.03050601
фінанси і кредит
5.03050801
оціночна діяльність
5.03050802
бухгалтерський облік
5.03050901
072
фінанси, банківська справа та страхування
ВСЬОГО:
0
20
економіка підприємства
5.03050401
072
фінанси, банківська справа та страхування
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
комерційна діяльність
5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність
5.03051001
маркетингова діяльність
5.03050701
прикладна статистика
5.03050601
фінанси і кредит
5.03050801
073
менеджмент
ВСЬОГО:
0
20
організація виробництва
5.03060101
073
менеджмент
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
організація обслуговування на транспорті
5.03060102
053
психологія
ВСЬОГО:
0
20
медико-профілактична справа
5.12010103
053
психологія
ЗНО Українська мова та література;   Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
20
сестринська справа
5.12010102
соціальна педагогіка
5.01010601
дошкільна освіта
5.01010101
початкова освіта
5.01010201
лікувальна справа
5.12010101
Заочна, Бакалавр (із нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування
Курс
Термін
навчання
Кількість місць*
Назва
Код
Код
Назва
/може повторювати назву спеціальності/
За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Дніпровська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
071
облік і аудит
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
071
облік і аудит
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
072
фінанси, банківська справа та страхування
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
072
фінанси, банківська справа та страхування
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
073
менеджмент
ВСЬОГО:
0
20
Інші спеціальності
073
менеджмент
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
053
психологія
ВСЬОГО:
0
10
Інші спеціальності
053
психологія
ЗНО Українська мова та література;  Фаховий іспит (Анатомія людини)
2 курс
2 р. 10 міс.
0
0
Заочна, Бакалавр (із нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування
Курс
Термін
навчання
Кількість місць*
Назва
Код
Код
Назва
/може повторювати назву спеціальності/
За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Дніпровська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
071
облік і оподаткування
ВСЬОГО:
0
20
товарознавство та комерційна діяльність
5.03051001
071
облік і оподаткування
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
маркетингова діяльність
5.03050701
прикладна статистика
5.03050601
економіка підприємства
5.03050401
оціночна діяльність
5.03050802
бухгалтерський облік
5.03050901
072
фінанси, банківська справа та страхування
ВСЬОГО:
0
20
фінанси і кредит
5.03050801
072
фінанси, банківська справа та страхування
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
комерційна діяльність
5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність
5.03051001
маркетингова діяльність
5.03050701
прикладна статистика
5.03050601
економіка підприємства
5.03050401
073
менеджмент
ВСЬОГО:
0
20
організація виробництва
5.03060101
073
менеджмент
ЗНО Українська мова та література;  ЗНО Історія України або Математика    Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
0
організація обслуговування на транспорті
5.03060102
053
психологія
ВСЬОГО:
0
20
сестринська справа
5.12010102
053
психологія
ЗНО Українська мова та література; Фаховий іспит
3 курс
1 р. 10 міс.
0
20
медико-профілактична справа
5.12010103
соціальна педагогіка
5.01010601
дошкільна освіта
5.01010101
початкова освіта
5.01010201
лікувальна справа
5.12010101

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою