Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня рівня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Економіка підприємства 5.03050401 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Прикладна статистика 5.03050601
Маркетингова діяльність 5.03050701
Комерційна діяльність 5.03050702
Фінанси і кредит 5.03050801
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

Економіка підприємства 5.03050401 071 Облік і оподаткування

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Прикладна статистика 5.03050601
Маркетингова діяльність 5.03050701
Комерційна діяльність 5.03050702
Фінанси і кредит 5.03050801
Оціночна діяльність 5.03050802
Бухгалтерський облік 5.03050901
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 3 р.
Організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс   3 р.
Дошкільна освіта 5.01010101 053 Психологія

Фахове тестове випробування

3 курс

2 р.

Професійна освіта 5.01010401
Початкова освіта 5.01010201
Соціальна педагогіка 5.01010601
Лікувальна справа 5.12010101
Сестринська справа 5.12010102
Медико-профілактична справа 5.12010103
Інші спеціальності  

Фахове тестове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою