Облік і оподаткування

Вирішити актуальні проблеми у галузі економіки не можна без удосконалення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерія – мистецтво, професія, яка потребує таланту і терпіння. Це – особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії. Бухгалтерський облік більшою мірою називають мовою бізнесу. І це дійсно так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових відносин між різними підприємствами.

Навчання у нашому ВНЗ дозволяє здобути вищу освіту рівня бакалавра і спеціаліста за спеціальністю “Облік і оподаткування” у Дніпропетровську.

Вивчивши спеціальність “Облік і оподаткування” в університеті, випускник стає фахівцем, підготовленим до роботи на підприємствах сфери матеріального виробництва і послуг усіх видів економічної діяльності, в установах і організаціях усіх форм власності.

Фахівець займається широким колом питань у галузі організації і ведення бухгалтерського обліку і господарської діяльності підприємства, організації або установи. Як фахівець економічної сфери він уміє використовувати законодавчі, правові, нормативні, інструктивні і директивні документи при виконанні функціональних обов’язків.

Освітній рівень бакалавра з економіки і підприємництва є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста з обліку і оподаткування в нашому університеті.

Диплом державного зразка Університету „Україна” дозволить Вам працювати:

 • фінансовим директором;
 • головним бухгалтером фірми;
 • податківцем;
 • аудитором;
 • покласти початок власному бізнесу.
ЗУПИНІТЬ СВІЙ ВИБІР САМЕ НА ЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ!

Основні навчальні дисципліни за спеціальністю “Облік і оподаткування”, які вивчають студенти в нашому ВНЗ:

 • Міжнародна економіка
 • Страхування
 • Бюджетна система
 • Системи технологій
 • Маркетинг
 • Інвестування
 • Фінансовий облік
 • Фінанси підприємств
 • Основи підприємницької діяльності
 • Фінансовий ринок
 • Бухгалтерський облік у банку
 • Управлінський облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Контроль і ревізія
 • Банківська справа
 • Економетрія
 • Фінансове право
 • Організація і методика аудиту
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Облік і аудит