Менеджмент

Дніпровська філія Університету «Україна» надає можливість вивчати менеджмент у ВНЗ у Дніпрі.

Вища освіта за спеціальністю “Менеджмент” дає студентам знання щодо способів оптимізації діяльності підприємств, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних і технологічних процесів.

Навчання менеджменту в університеті дає можливість:

 • професійно керувати ланкою зовнішньоторговельного підприємства;
 • самостійно приймати рішення у галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків;
 • розробляти стратегію ЗЕД підприємства;
 • створювати оптимально організовану структуру управління ЗЕД підприємства;
 • визначати і підтверджувати ціни й умови постачання по контрактах;
 • аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій;
 • здійснювати пошук, збір і систематизацію необхідної для практичної діяльності інформації.

Освітній рівень бакалавра з менеджменту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста з менеджменту в нашому університеті.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА ПЕРСПЕКТИВНИМ ФАХОМ – ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАС!

Основні навчальні дисципліни за спеціальністю “Менеджмент”:

 • Статистика
 • Економетрія
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи інвестиційної діяльності
 • Основи менеджменту
 • Фінанси підприємств
 • Економіка підприємства
 • Гроші і кредит
 • Управління персоналом
 • Статистика
 • Логістика
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний менеджмент
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Міжнародний бізнес
 • Організація планування виробництва
 • Маркетинг
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Зовнішньоекономічна політика
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Організація і планування експортно-імпортних операцій підприємства
 • Ринок цінних паперів
 • Основи підприємницької діяльності
 • Контролінг
 • Операційний менеджмент
 • Організація праці менеджера
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Страхові послуги