Фінанси, банківська справа та страхування

Потреба в цій спеціальності зумовлена економічною ситуацією в Україні. Вона, як і раніше, диктує попит на фахівців у галузі фінансових послуг, тому банківські професії на ринку праці залишаються престижними і популярними.

Дніпропетровська філія Університету «Україна» надає можливість здобути вищу освіту за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” у Дніпропетровську.

Спеціальність, окрім гуманітарних і загальноекономічних, передбачає вивчення професійних дисциплін. Освіта в Університеті «Україна» дає можливість:

 1. Орієнтуватися у вимогах до працівників з боку комерційних і фінансових установ.
 2. Забезпечити гнучку систему спеціалізації випускників у розрізі конкретних напрямів фінансової діяльності.

Найцікавішими напрямками фінансової діяльності є:

 • кредитування;
 • інвестиції;
 • операції з цінними паперами;
 • фінанси комерційного банку;
 • ризики;
 • управління ресурсами;
 • банківський менеджмент.

Підготовка студентів у ВНЗ здійснюється на базі інформаційної комп’ютерної системи.

На відміну від інших ВНЗ, у нашому університеті студенти проходять виробничу практику на 3, 4 і 5 курсах.

Освітній рівень бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста з цієї спеціальності у нашому університеті.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ – ВАШ ШАНС ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ПРОФЕСІЮ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!

Основні навчальні дисципліни за спеціальністю “Фінанси, банківьска справа та страхування”:

 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Податкова система
 • Страхування
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Інвестування
 • Історія грошово-кредитних відносин в Україні
 • Банківські операції
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Аналіз банківської діяльності
 • Фінансово-банківська статистика
 • Облік і аудит у банку
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Міжнародні фінанси
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Інвестиційне кредитування
 • Інформаційні системи і технології у фінансах та банківській сфері
 • Платіжні системи