До кого звертатися

Навчальна частина

Навчально-виховний процес у Дніпропетровській філії спрямовує навчальна частина, керівником якої є Коржова Олена Іванівна. Під її керівництвом плідно працює колектив фахівців та методистів, який займається забезпеченням навчального процесу на всіх рівнях підготовки,за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (складання навчальних планів, програм дисциплін, тестів, забезпечення проведення заліково-екзаменаційних, настановчих сесій:

Лук’яненко Юлія Олександрівна, Кайко Наталя Віталіївна, Мельничук Наталя Валеріївна, Луньова Ірина Віталіївна, Лисняк Євгенія Геворгівна, Черноока Євгенія Сергіївна.

Відбіркова комісія

Керівництво та колектив Дніпропетровської філії намагаються, щоб якість здобутих знань та навичок студeнтів відповідала вимогам сьогодення та державних стандартів.

З метою успішного вирішення завдань щодо формування контингенту студeнтів, здійснення профорієнтації молоді, для прийому документів, проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії у Дніпропетровській філії працює відбіркова комісія, яку очолює провідний фахівець Єфімова Лариса Володимирівна.

 

Денне відділення

Деканом денного відділення є Шепель Надія Олександрівна.

З метою підвищення якості практичної та теоретичної підготовки спеціалістів, професійні здібності яких відповідають сучасним ринковим умовам, та згідно вимог Болонського процесу навчальний процес організовано за модульно-рейтинговою системою.

Узв’язку з такою організацією навчального процесу були розроблені нові навчальні плани та навчально-методичні комплекси дисциплін. Дніпропетровська філія ВМУРоЛ «Україна» тісно співпрацює з Дніпропетровським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

За рахунок фонду в філії навчаються інваліди з вадами зору, слуху, ендокринної системи та опорно-рухового апарату. Керівництво філії та колектив намагаються створити сприятливі умови для отримання освітніх послуг студeнтами з особливими потребами, надати їм упевненості у своїх можливостях та зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці.

 

Бібліотечно-інформаційний центр

До послуг студeнтів та професорсько-викладацького складу філії бібліотечно-інформаційний центр, який очолює Стадник Наталія В’ячеславівна. Він налічує понад вісім тисяч примірників спеціалізованої літератури, використовується спеціалізована комп’ютерна програма, що забезпечує зручний доступ до картотеки, бібліотечного каталогу та зв’язок із провідними українськими бібліотеками.

Робота у всесвітній мережі Інтернет сприяє якісній та ефективній підготовці індивідуальних та самостійних завдань.