До кого звертатися

Навчальна частина

Навчально-виховний процес у Дніпровській філії спрямовує навчальна частина. Під керівництвом Надії Олександрівни плідно працює колектив фахівців та методистів, який займається забезпеченням навчального процесу на всіх рівнях підготовки, за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (складання навчальних планів, програм дисциплін, тестів, забезпечення проведення заліково-екзаменаційних, настановчих сесій.

 

 Відбіркова комісія

Керівництво та колектив Дніпровської філії намагаються, щоб якість здобутих знань та навичок студeнтів відповідала вимогам сьогодення та державних стандартів.

З метою успішного вирішення завдань щодо формування контингенту студeнтів, здійснення профорієнтації молоді, для прийому документів, проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії у Дніпровській філії працює відбіркова комісія, яку очолює провідний фахівець Гарькава Валентина Віталіївна.

 

З метою підвищення якості практичної та теоретичної підготовки спеціалістів, професійні здібності яких відповідають сучасним ринковим умовам, та згідно вимог Болонського процесу навчальний процес організовано за модульно-рейтинговою системою.

Узв’язку з такою організацією навчального процесу були розроблені нові навчальні плани та навчально-методичні комплекси дисциплін. Дніпровська філія Університету «Україна» тісно співпрацює з Дніпровським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

За рахунок фонду в філії навчаються інваліди з вадами зору, слуху, ендокринної системи та опорно-рухового апарату. Керівництво філії та колектив намагаються створити сприятливі умови для отримання освітніх послуг студeнтами з особливими потребами, надати їм упевненості у своїх можливостях та зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці.

 

Бібліотечно-інформаційний центр

До послуг студeнтів та професорсько-викладацького складу філії бібліотечно-інформаційний центр, який очолює Стадник Наталія В’ячеславівна. Він налічує понад вісім тисяч примірників спеціалізованої літератури, використовується спеціалізована комп’ютерна програма, що забезпечує зручний доступ до картотеки, бібліотечного каталогу та зв’язок із провідними українськими бібліотеками.

Робота у всесвітній мережі Інтернет сприяє якісній та ефективній підготовці індивідуальних та самостійних завдань.